Pyhäjoen vesistö ry:n ensimmäinen vesistönkunnostushanke alkaa

24.02.2023

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksellä 22.2.2023. Suunnitteluhanke koskee maatalouden ja metsätalouden vesistöihin aiheuttaman kuormituksen vähentämistä. Suunnittelutyöt alkavat Pyhäjoen ja Merijärven kunnan alueelta. Hanke on rahoituksen salliessa useampivuotinen ja suunnittelutöiden valmistuttua siirtyy latvavesistöille päin aina Pyhäjärvelle saakka. Toimenpiteiden suunnittelut liittyvät Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan vuosille 2022–2027.

Hankkeeseen sisältyy yleissuunnitelmien laadinta ja rakennussuunnitelmien laadinta koskien Pyhäjokeen ja sen sivujokiin, järviin sekä pelloilta ja metsistä tuleviin valtaojiin rakennettavista kaksitasouomista, pohjapatoketjuista, pintavalutuskentistä ja kosteikoista sekä muista vastaavista vesistönkunnostustoimenpiteistä. Toimenpiteiden määrittelyvaiheessa kuullaan toiminta-alueen maanomistajia, vesialueiden omistajia ja osakaskuntia. Yhtenä tavoitteena on, että maanomistajat toteuttavat suunnitellut työt itsenäisesti osana normaaleja maanparannustöitä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen avustuksen osuus on 69 %. Omarahoitusosuus tulee Pyhäjoen vesistö ry:n perustajajäseniltä Pyhäjärvi, Kärsämäki, Haapavesi, Oulainen, Merijärvi ja Pyhäjoki.