Vuoden 2024 toteutettavat hankkeet

Mustikkaojan kosteikko
  • Suunnitelma vaelluskalojen nousun mahdollistamiseksi ja kalaston ja ravuston elinmahdollisuuksien parantamiseksi (virtavesi-kunnostusosio) Pyhäjoessa: Toteuttaja Pyhäjoen vesistö ry, kustannusarvio 35 000 €, € (20 %), Vattenfall Oy (50 %) ja POPELY-keskus (30 %). 
  • Suunnitteluhanke koskien maa- ja metsätaloudesta vesistöihin tulevan kuormituksen vähentämistä. Vuonna 2023 hankkeessa toiminta-alue oli Pyhäjoen ja Merijärven alueella. Vuonna 2024 toiminta-alueena on Oulainen ja Haapavesi. Hanke toteutetaan muutoshankkeena hankepäätöksellä POPELY/2897/2022. Hankkeen kokonaiskustannus yhteensä 84 000 €. Avustusosuudet 69 % POPELY-keskus ja 31 % kunnat. Kuntaosuus rahoitetaan hallinnon kuluista (jäsenmaksut). Hankeen kustannukset vuonna 2023 arviolta 20 000 €. Hankkeeseen jää jatkohankkeena käytettäväksi arviolta 64 000 €. Kokonaiskustannukset sisältävät arvonlisäveron.
  • Komujärven järvikunnostus. Hankkeessa tehdään Komujärveen poistokalastusta, vesikasvien niittoa ja laskeutusaltaiden huoltotarvetarkastukset. Kustannusarvio yhteensä 60 000 €. Vattenfall Oy (20 %), Pyhäjärven kunta (15 %), Pyhäjärven kalatalousalue ja osakaskunnat (15 %) ja POPELY-keskus (50 %).

Muut hankkeet

Alpuan Lumijärven kalatien kunnostus ja ojansuun ruoppaus. Hankkeessa muutetaan Lumijärven pohjakynnyksen kalatie ja maisemoidaan se luonnonmukaiseksi. Nykyinen kalatie on hajoamassa ja aiheuttaa kalojen nousuesteen. Lisäksi umpeen kasvamassa oleva ojansuu ruopataan. Hanke toteutetaan yhteistyössä Alpuan kalavesien osakaskunnan kanssa.  Hankeen rahoitus on saatu Nouseva Rannikkoseutu ry:ltä.  Kustannusarvio yhteensä 30 298 €. Nouseva Rannikkoseutu ry 19 058 €, LAPELY-keskus 6000 € ja Alpuan kalavesien osakaskunta 5240 € talkootyönä